Al 47 jaar ben ik actief bezig met het trainen en voorjagen van spaniels en retrievers. Zowel op wedstrijden als op jacht.
In die jaren heb ik niet alleen veel eigen honden afgericht, maar ook honden van anderen. Als apporteur, maar ook voor het jagen onder het geweer met spaniels en het veldwerk met staande honden. Met mijn Chesapeake Bay retriever heb ik zweetwerk gedaan en meerdere 24 uurs sporen met succes uitgelopen.
Uit ervaring heb ik geleerd dat de combinatie van puppytraining en een zorgvuldig opgebouwde vervolgtraining, gebaseerd op belonen van goed gedrag, tot goede resultaten kan leiden. Mijn eigen honden heb ik afgericht volgens de methode beschreven in “De vroege opvoeding van een retrieverpup”, “De drie apporten” en het "Arbeitshandbuch". Met als resultaat dat ik met twee Chesapeake’s , één labrador en drie goldens het A-diploma behaalde en met de labrador ook een Nimroddiploma. Dertien retrievers en spaniels behaalden veldwedstrijd-kwalificaties en vier goldens werden Werkkampioen. Dit terwijl ze het hele jachtseizoen werden ingezet voor de nazoek.

Ook in mijn trainingsgroepen, in binnen- en buitenland pas ik de beschreven methode toe. Na de puppytraining wordt de training in drie seizoenen opgebouwd, met als resultaat dat zeer veel honden een A-diploma halen, op Workingtesten in de prijzen vallen en succesvol zijn op apporteerwedstrijden.

Omdat veel voorjagers moeite hebben om de verschillende apporten in kleine stapjes op te bouwen heb ik het "Arbeitshandbuch" geschreven. Alleen in de Duitse taal, omdat ik er van uit ben gegaan dat de meeste Nederlanders dit wel kunnen begrijpen. Zeker omdat bij alle oefeningen tekeningen staan, waarop precies te zien is, hoe de proef in het veld moet worden uitgezet. Met name de windrichting, waarmee de hond moet werken, speelt bij de opbouw een belangrijke rol.

De beschreven methode is niet alleen geschikt voor retrievers, maar ook als apporteertraining van staande honden en spaniels. De resultaten vormen het bewijs dat een positieve manier van trainen en een zorgvuldige opbouw honden zelfvertrouwen geeft, waardoor hun kwaliteiten tot ontplooiing kunnen komen.


Klik hier voor meer info en workshops van Tineke Antonisse